Ffoniwch ni nawr ar 01341 424650 - enquiries@trehernecaregroup.comEnglish

Yr Hen Ysgol

Yr Hen YsgolMae’r Hen Ysgol yn dŷ ar wahân (hen dŷ ysgol) sydd wedi'i drosi yn 3 eiddo hunangynhwysol sef Stiwdio 1, Stiwdio 2 a Stiwdio 3. Mae dwy stiwdio ar lawr gwaelod y prif adeilad ac un wedi'i ymgorffori ym mondo (eaves) yr eiddo. Yn ogystal, mae’r Tŷ Haf, sef fflat hunangynhwysol ar wahân o fewn y tiroedd.

Mae’r eiddo wedi’i amgylchynu â lawntiau a llwyni gwyrdd, ac mae lle i eistedd tu allan lle gall trigolion sgwrsio â'i gilydd pan fo'r tywydd yn ffafriol. Mae man parcio preifat y tu cefn i’r prif adeilad.

Mae'r Hen Ysgol ar hyd y prif lwybr bysiau i Ddolgellau a gall y rheiny sydd awydd fwynhau taith gerdded 20-30 munud i Ddolgellau ar hyd llwybrau gwledig.

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Treherne Care Group. Gwefan gan Delwedd