Ffoniwch ni nawr ar 01341 424650 - enquiries@trehernecaregroup.comEnglish

Llyndir

LlyndirMae Llyndir yn dŷ ar wahân sydd wedi’i drosi’n ddau fflat hunangynhwysol - Y Prif Dŷ a’r Rhandy.

Mae lawnt y tu ôl i’r safle a pharcio preifat i’r chwith.

Mae hwn yn adeilad cofrestredig ac mae’n rhaid gwneud unrhyw newidiadau drwy Gynllunio Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae Llyndir tua ½ milltir o ganol Dolgellau. Mae’n agos at Lwybr Mawddach sy’n mynd â chi'r holl ffordd i Abermaw, ar gyfer yr unigolion mwy anturus ac egnïol. Mae Gwesty George III ar hyd y llwybr sy’n cynnig saib a lluniaeth mewn lleoliad hardd ar gyfer y mwyaf blinedig o’n plith ar ddiwrnod cynnes.

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Treherne Care Group. Gwefan gan Delwedd