Ffoniwch ni nawr ar 01341 424650 - enquiries@trehernecaregroup.comEnglish

Clogwyn

ClogwynMae Ystâd Neuadd Clogwyn yn cynnwys Tŷ Gwledig ar wahân sydd wedi'i drosi'n 4 fflat hunangynhwysol, Fflat 1, Fflat 2, Fflat 3 a Fflat Stiwdio, a 5 adeilad allanol unigol sydd hefyd wedi'u trosi'n safleoedd hunangynhwysol o’r enw Hafan Cottage, Noddfa Cottage, Spring Cottage, Y Bwthyn Cottage a Frondeg Cottage.

Mae'r safle o fewn darn o dir 22 erw gyda thramwyfa (driveway) yn arwain at 3 maes parcio preifat.

Saif ystâd Clogwyn i fyny Ffordd Cader sy'n arwain i’r mynydd a'r llynnoedd hardd.

Mae Dolgellau yn dref farchnad ac yn gymuned yng Ngwynedd, ar lan yr Afon Wnion, un o isafonydd Afon Mawddach. Yn draddodiadol, hon yw tref sirol sir hanesyddol Meirionnydd. Dolgellau yw’r prif fan ar gyfer dringo Cader Idris.

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Treherne Care Group. Gwefan gan Delwedd