Ffoniwch ni nawr ar 01341 424650 - enquiries@trehernecaregroup.comEnglish

Bwthyn Tremora

TremoraMae Bwthyn Tremora yn Fyngalo Dorma ar wahân gyda Lolfa/Ystafell Fwyta, Cegin a 3 ystafell wely en-suite. Y tu ôl i’r safle mae gardd ac i’r blaen mae tramwyfa ac ardal barcio breifat. Mae Bwthyn Tremora yn mwynhau golygfeydd o Fae Ceredigion a phan fo’r tywydd yn ffafriol, a’r môr yn dawel, gall y rheiny sy’n byw yno weld dolffiniaid a llamidyddion (porpoise) yn nofio ar hyd yr arfordir.

Gellir cael mynediad at Abermaw ar hyd prif lwybr bws, neu i’r rheiny sy’n barod i fwynhau taith gerdded hamddenol 20-30 munud.

Mae’r eiddo hwn wedi’i gofrestru ar gyfer gofal grŵp oedran 18+.

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Treherne Care Group. Gwefan gan Delwedd